اجاره پولیفت 6 تن 400,000 تومان4,800,000 تومان
بازگشت به محصولات
اجاره تراز لیزری 100,000 تومان1,200,000 تومان

اجاره پیستوله رنگ بادی

100,000 تومان1,200,000 تومان

پیستوله رنگ بادی

پیستوله ها برای پاشش رنگ یکنواخت و صرفه جویی در مصرف رنگ بسیار کار امد تر از قلمو های نقاشی هستند.

همچنین سرعت بالا در رنگ امیزی و خستگی کمتر کاربر از امتیازات استفاده از پیستوله هاست.

برای استفاده از پیستوله رنگ بادی نیاز به فشار باد تولید شده توسط کمپرسور باد است ،تا با استفاده از فشار هوا رنگ از داخل

پیستوله به سطح مورد نظر اسپری شود.

پیستوله رنگ باد به دلیل تنظیمات مختلف ازجمله کنترل فشار هوا ،نوع پاشش،عرض پاشش،اندازه کوچک تر و وزن کمتر

بسیار کار امد است.

بازه زمانی که محصول را نیاز دارید ؟

1 روز, 2 روز, 3 روز, 4 روز, 5 روز, 6 روز, 7 روز, 8 روز, 9 روز, 10 روز, 1 هفته, 2 هفته, 3 هفته, ماهیانه

انبار

تهران

محصولات پیشنهادی