اجاره پولیفت 1.5تن 300,000 تومان3,600,000 تومان
بازگشت به محصولات
اجاره پولیفت 6 تن 400,000 تومان4,800,000 تومان

اجاره پولیفت 3 تن

350,000 تومان4,200,000 تومان

پولیفت 3 تن

پولیفت 3 تن به منظور جابجایی اجسام در حالت عمودی و یا کشیدن اشیا در یک راستای دلخواه با ظرفیت3 تن  معادل

3000kg استفاده میشود.

پولیفت ها دارای دو قلاب یکی ثابت و دیگری متحرک می باشند . بعد از نصب این ابزار در محل به راحتی به وسیله ی

دسته ی این ابزار وسایلتان را جابجا نمایید.

امکان جابجایی و نگهداری ساده به واسطه ی تعداد تجهیزات جانبی کم ابزار ،پولیفت را بسیار کار امد میکند.

 

بازه زمانی که محصول را نیاز دارید ؟

1 روز, 2 روز, 3 روز, 4 روز, 5 روز, 6 روز, 7 روز, 8 روز, 9 روز, 10 روز, 1 هفته, 2 هفته, 3 هفته, ماهیانه

انبار

اصفهان

محصولات پیشنهادی