اجاره لوله بر سرد ( کلد کاتر ) 2 الی 72 اینچ

اجاره لوله سرد (کلد کاتر )

لوله بر های سرد از ابزارهای تخصصی مربوط به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی میباشد

طبق استاندارد شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی جهت برش لوله هایی که درون آن مواد اشتعال زا وجود دارد و یا در آن وجود داشته است باید از لوله بر های سرد استفاده کرد.

لوله بر های سرد به انواع دستی ، برقی ، بادی و هیدرولیک تقسیم بندی میشوند

لوله بر های سرد دستی معمولا از سایز 1/2 اینچ الی 24 اینچ وجود دارد که البته برای سایز های مختلف لوله بر مخصوص همان سایز را استفاده کرد

لوله برهای برقی به طور معمول برای ساز های 6 اینچ به بالا میباشد و برای سایز های مختلف لوله ابزار مناسب را باید تهیه کرد.

لوله برهای بادی با قابلیت برش لوله های از سایز 8 الی 72 اینچ و با ضخامت های تا 20 میلیمتر مورد استفاده قرار میگیرند و برای تمام سایز ها تنها با یک دستگاه انجام میگیرد.

لوله بر های هیدرولیک دارای قابلیت های کاملا مشابه به لوله برهای بادی میباشد و کاربرد خواص این لوله بر ها برای استفاده و برش های زیر آب است.

تومان

اجاره لوله سرد (کلد کاتر )

لوله بر های سرد از ابزارهای تخصصی مربوط به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی میباشد

طبق استاندارد شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی جهت برش لوله هایی که درون آن مواد اشتعال زا وجود دارد و یا در آن وجود داشته است باید از لوله بر های سرد استفاده کرد.

لوله بر های سرد به انواع دستی ، برقی ، بادی و هیدرولیک تقسیم بندی میشوند

لوله بر های سرد دستی معمولا از سایز 1/2 اینچ الی 24 اینچ وجود دارد که البته برای سایز های مختلف لوله بر مخصوص همان سایز را استفاده کرد

لوله برهای برقی به طور معمول برای ساز های 6 اینچ به بالا میباشد و برای سایز های مختلف لوله ابزار مناسب را باید تهیه کرد.

لوله برهای بادی با قابلیت برش لوله های از سایز 8 الی 72 اینچ و با ضخامت های تا 20 میلیمتر مورد استفاده قرار میگیرند و برای تمام سایز ها تنها با یک دستگاه انجام میگیرد.

لوله بر های هیدرولیک دارای قابلیت های کاملا مشابه به لوله برهای بادی میباشد و کاربرد خواص این لوله بر ها برای استفاده و برش های زیر آب است.

انبار

تهران

محصولات پیشنهادی