اجاره ترکمتر دستی 50 الی 350 نیوتن 250,000 تومان2,000,000 تومان
بازگشت به محصولات
اجاره تفنگ میخ کوب 250,000 تومان3,000,000 تومان

اجاره ترکمتر هیدرولیک

اجاره ترکمتر  از 300 تا 20000 نیوتن

ترکمتر ( گشتاور سنج ) ابزای است برای محاسبه میزان گشتاور ( پیچش ) پیچ یا مهره است که در انواع مختلف و با میزان های متفاوت مورد استفاده قرار میگیرد این ابزار دارای انواع متفاوت هم از نظر ظاهر و هم از نظر عملکرد میباشد

نوع دستی ترکمتر:

این نوع از ترکمترها از نظر ظاهری مشابه جغجغه بکس ها میباشد با فنری در دل آچار که وظیفه محاسبه میزان گشتاور را به عهده دارد که در این نوع با تنظیم میزان گشتاور در زمان بستن پیچ به محض رسیدن به میزان تنظیم با صدایی رسیدن به حد تنظیم مشخص میشود

این نوع از ترکمتر تا ظرفیت 3000 نیوتن بر متر تولید میشود

نوع عقربه ای ( ساعتی ):

این نوع از ترکمتر ها دارای صفحه ای عقربه ای یا دیجیتال بوده و با اعمال فشار میزان فشار را نمایشگر نشان میدهد

نوع هیدرولیکی:

این نوع از ترکمتر ها با فشار روغن کار کرده و برای پیچهای قوی که با نیروی دست و اهرم نمیتوان بست استفاده میشود که در دو نوع درایوی و کاستی قابل استفاده میباشند

در این نوع از ترکمتر باتوجه به فشار روغن و نوع ترکمتر میزان گشتاور محاسبه میگردد

این نوع از ترکمتربرای گشتاور های بالاتر از 2000 نیوتن بر متر مورد استفاده قرار میگیرد

 

اجاره ترکمتر  از 300 تا 20000 نیوتن

ترکمتر ( گشتاور سنج ) ابزای است برای محاسبه میزان گشتاور ( پیچش ) پیچ یا مهره است که در انواع مختلف و با میزان های متفاوت مورد استفاده قرار میگیرد این ابزار دارای انواع متفاوت هم از نظر ظاهر و هم از نظر عملکرد میباشد

نوع دستی ترکمتر:

این نوع از ترکمترها از نظر ظاهری مشابه جغجغه بکس ها میباشد با فنری در دل آچار که وظیفه محاسبه میزان گشتاور را به عهده دارد که در این نوع با تنظیم میزان گشتاور در زمان بستن پیچ به محض رسیدن به میزان تنظیم با صدایی رسیدن به حد تنظیم مشخص میشود

این نوع از ترکمتر تا ظرفیت 3000 نیوتن بر متر تولید میشود

نوع عقربه ای ( ساعتی ):

این نوع از ترکمتر ها دارای صفحه ای عقربه ای یا دیجیتال بوده و با اعمال فشار میزان فشار را نمایشگر نشان میدهد

نوع هیدرولیکی:

این نوع از ترکمتر ها با فشار روغن کار کرده و برای پیچهای قوی که با نیروی دست و اهرم نمیتوان بست استفاده میشود که در دو نوع درایوی و کاستی قابل استفاده میباشند

در ترکمتر هیدرولیک باتوجه به فشار روغن و نوع ترکمتر، میزان گشتاور محاسبه میگردد

ترکمتر هیدرولیک برای گشتاور های بالاتر از 2000 نیوتن بر متر مورد استفاده قرار میگیرد

 

بازه زمانی که محصول را نیاز دارید ؟

1 روز, 2 روز, 3 روز, 4 روز, 1 هفته

انبار

تهران

محصولات پیشنهادی