اجاره ترکمتر دستی 50 الی 350 نیوتن

ترکمتر های دستی دارای انواع مختلف با توان و دقت های متفاوتی در بازار موجود میباشند.

ترکمتر دستی 50 الی 350 نیوتن از نوع جغجغه ای بوده و با درایو بکس خور سایز 1/2 اینچ قابل استفاده جهت اندازه گیری گشتاور انواع پیچ بین گشتاور 5 الی 35 کیلوگرم ( 50 الی 350 ) نیوتن میباشد.

برای اندازه گیری با واحد های دیگر نظیر فوت پوند و غیره کافی است مقدار مورد نظر را به واحد نیوتن بر متر و یا کیلوگرم بر سانتیمتر تبدیل و ترکمتر را به روی عدد به دست آمده تنظیم کرد.

ترکمتر های 50 الی 350 نیوتن از پر کاربرد ترین ترکمتر های ارائه شده میباشد و موارد کاربرد بساری دارد.

250,000 تومان2,000,000 تومان

ترکمتر های دستی دارای انواع مختلف با توان و دقت های متفاوتی در بازار موجود میباشند.

ترکمتر دستی 50 الی 350 نیوتن از نوع جغجغه ای بوده و با درایو بکس خور سایز 1/2 اینچ قابل استفاده جهت اندازه گیری گشتاور انواع پیچ بین گشتاور 5 الی 35 کیلوگرم ( 50 الی 350 ) نیوتن میباشد.

برای اندازه گیری با واحد های دیگر نظیر فوت پوند و غیره کافی است مقدار مورد نظر را به واحد نیوتن بر متر و یا کیلوگرم بر سانتیمتر تبدیل و ترکمتر را به روی عدد به دست آمده تنظیم کرد.

ترکمتر های 50 الی 350 نیوتن از پر کاربرد ترین ترکمتر های ارائه شده میباشد و موارد کاربرد بساری دارد.

بازه زمانی که محصول را نیاز دارید ؟

1 روز, 2 روز, 3 روز, 4 روز, 5 روز, 6 روز, 7 روز, 8 روز, 9 روز, 10 روز, 1 هفته, 2 هفته, 3 هفته, ماهیانه

انبار

تهران

محصولات پیشنهادی