رویه ارسال سفارش

رویه ارسال سفارش

در کلیه روش های سفارش هزینه ارسال و دریافت کالا به عهده مشتری میباشد.

در پرداخت های اینترنتی پس از ثبت سفارش از سوی مشتری با توجه به آدرس وارد شده در هنگام ثبت سفارش کالا به وسیله پیک به آدرس ارسال خواهد شد.

در روش پرداخت در محل پس از محاسبه هزینه و تسویه آن کالا به آدرس مورد نظر ارسال خواهد شد.

در زمان رسیدن کالا به دست مشتری حداکثر مهلت زمانی برای تست محصول پانزده دقیقه و همچنین در زمان حظور پیک است.

پس از پایان کار دستگاه، بازگرداندن کالا به عهده مشتری میباشد.

There are no products